Gabay sa #First1000Days, Sanlibong Araw Tungo sa Magandang Kinabukasan

Ang mga araw mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang taon ng inyong anak ay ang tinatawag na First 1000 Days.

Mayroon itong tatlong (3) pangunahing yugto:

1. Habang nagbubuntis – Ito ay binubuo ng 270 na araw o siyam (9) na buwan

2. Si Baby 0-6 Buwan – Ito ang unang araw pagkapanganak ni Baby hanggang sa ika-anim na buwan kung saan sinusulong ang eksklusibong pagpapasuso kay Baby. Kalakip nito ang pagsubaybay sa “developmental milestones” ni Baby.

3. Si Baby 6 Buwan hanggang 2 Taon – Ito ay ang yugto kung saan magsisimula nang kumain si Baby habang patuloy ang pagpapasuso ni Nanay at makamit ang kanyang “developmental milestones”.

Kapag buntis na si Nanay, ating pakatandaan:

Ang kalusugan at wastong nutrisyon ni Nanay habang buntis at ni Baby sa unang 2 taon ay ang pinakaepektibong paraan upang masiguro ang ang kaligtasan, kalusugan, talino at kakayahang kumita paglaki ng anak niyo!