Gender Sensitivity Training isinagawa para sa mga empleyado ng DOST, MSMEs

SAN FERNANDO CITY – Sa layuning maitaguyod ang kakayahan at karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan, isang training sa “gender sensitivity”  ang isinulong para sa mga kawani ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST) at Micro Small and Medium Enterprises (MSME) dito sa rehiyon uno kamakailan lamang.

Ayon kay Maria Fe. B. Singson, Senior Science Research Specialist at DOST-wide Gender and Development (GAD) coordinator, nais nitong maituro ang mga gampanin at pagkakaiba ng bawa’t isa sa komunidad.

Ito din ay isang paraan para mabigyang-pansin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga kasarian o “gender biases” ngayong kasalukuyan, aniya.

Sa temang “Strengthening Women’s Role in 21st Century,” binigyang diin ni Dr. Paulina P. Nebrida, Assistant Regional Director for Technical Operation at Head ng Technical Working Group ng GAD Focal Point System, na ang naturang pagsasanay ay isinagawa upang ipaabot sa mga ito ang pagpapahalaga sa konsepto ng GAD lalo na sa mga kababaihang kasama ng mga MSMEs sa pagpapaunlad ng kanilang mga negosyo. Upang lalong maintindihan ang konsepto ng GAD, ibinahagi ni Ms. Singson, ang Gender Bender Game na naglalayong magpasiya kung anu-ano ang kadalasang ginagawa ng mga babae at lalaki, at gayundin, ang kanilang parehong ginagampanan.

Ang lahat ng mga lumahok sa pagsasanay ay hinati sa apat na grupo sa pamamagitan ng kanilang nabunot na pangalang may kinalaman sa GAD.  Ito ay ang gender discrimination, violence against women, gender equality at gender empowerment.

Bahagi pa ng kanilang pagsasanay ang Break the Code na aktibidad upang suriin ang istratehiya at pagtutulungan ng grupo sa pagbuo ng mga sagot.

Bukod dito, nagpakita si Ms. Singson ng mga larawang nauukol sa tungkulin ng mga babae at lalaki sa lipunan kung saan kinuha nito ang kani-kanilang opinyon at interpretasyong akmang dapat gawin. (Mula sa report ni Monette H. Herrera, Project Assistant II)