GRO, nakita a magmagna a labus

SANTIAGO, Ilocos Sur – Maysa a guest relation officer ti naireport a magmagna a nakalabus iti Barangay Ambucao ditoy nga ili.

Inreport ni Ambucao Barangay Captain Ruben Agosto a nasalamaanda a magmagna a lamolamo ni Rochelle Talabapos, alias Mayet, residente iti San Antonio, Cavite ngem mapapati nga agtrabtrabaho iti Sherimao Bar and Grill iti Candon City.

Naipan ni Talabapos iti ospital tapno maagasan dagiti garumiadna. Di nailanad iti blotter no apay nga adda garumiad ti babai ngem mapapati a nabartek.#