GROUND BREAKING CEREMONY

GROUND BREAKING CEREMONY. Nangpala da Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr., (tengnga) ken Dr. Samson S. Flores (kannawan) iti daga a pinanggaborda iti time capsule para iti maipatakder a dental clinic. Ni Dr. Flores ti nangidonar iti dental clinic a maawaganto iti Cecilia T. Flores Memorial Dental Clinic. (Retrato, pammadayaw ti LGU Cabugao)