Gurong Biguena, isa sa 10 Ulirang Guro sa Filipino 2018

VIGAN CITY– Natatanging Biguena at Ilocana ng Rehion Uno ang isa sa mga 10 Ulirang Guro sa Filipino sa 2018 na paparangalan ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) – si Maria Jesusa Ridor – Unciano, ayon sa KWF.

“Labis akong natutuwa at nagagalak dahil mayroon na rin akong katunayang maipagmamalaki sa Ilocos Sur, lalo na sa Vigan City na aking lugar ng kapanganakan,” sabi ni Unciano sa pakikipanayam ng nagsulat.

“Ang maging nominee ay sapat at ang manalo ay isang karangalan (ang pinakamalaki, ang pinakatatangi) lalo na’t sa taong ito, 2018, ako ang tanging napili mula sa Ilocos sur at sa buong rehiyon uno.”

Sa kategoryang kolehiyo nanalo si Ridor, 53, bilang Propesora ng University of Northern Philippines (UNP) sa siyudad na ito.Sa loob ng 32 taon na pagtuturo ng Filipino mula 1983 nakapagturo siya sa Saint William’s Institute at sa Ilocos Sur National High School, ang pinakamalaking paaralang sekundarya sa probinsiya na may higit 8000 estudyante sa taong ito.

“Sa pagkilala sa akin, nangangahulugang ipagpatuloy ang misyong tumulong upang mahalin ang wika bilang salamin ng identidad di lamang ng mga Ilokano kundi ng buong Filipino,” aniya.

Ang kaniyang mga saliksik na tumulong upang mapili siya ay kabilang ang ‘Stress Proneness of CTE Faulty of University of Northern Philippines,’ ‘Adal ko, Iburay Ko, Akem Ko ti Mangisuro,’ ‘Numeracy-Literacy Program of CTE-UNP: An Assessment’ (2014), ‘Dietary Practices and Academic Performance of the College of Teacher Education Students’ (2015), at ‘Solid Waste Management Practices Among the Youth of the First District of Ilocos Sur’ (2018).

Para kay Unciano ang pinakamagandang nagawa niyang libro na kasamaang mga kapwa niya guro sa UNP ay ang mga workbook sa K to 12 kurikulum para sa grado 10, ang ‘Patnubay ng Guro’ at ‘Mudyul Para sa Mag-aaral.’

Ginawa din nila ang mga librong tulad ng ‘Masining na Pagpapahayag;’ ‘Sining ng Komunikayong Pang-akademiko;’ ‘Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik;’ ‘Panitikan ng Pilipinas;’ at ang pinakabagong nagawa sa 2018, ‘Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino’ para sa bagong kurikulum ng edukasyon.

Hindi lang siya isang masugid na mananaliksik, adbayser pa ng masteral tesis, matagumpay na coach sa mga sinalihan ng mga mag-aaral sa literatura, oral at pagsulat sa jurnalismo sa mga lokal at nasyonal na kompetisyon.

Upang maibahagi niya ang mga natatanging kaalaman tungkol sa Wikang Filipino, nagsasalita siya tungkol dito sa mga iba’t-ibang paaralan sa bansa. Bumuo din siya ng mga pagsasanay sa UNP tungkol dito.

Kahit na siya ay ina ng tatlong anak, grade 11, nurse na nag-aaral ng medisina at isang nag-aaral ng nursing, at ang kaniyang kabiyak ay nasa ibang bansa nagtratrabaho, nagawa din niyang maging adbayser ng konsehong mag-aaral, koordineytor ng programang pag-unlad ng mga grupong mag-aaral at pagsasanay para sa pag-unlad ng kasarian sa mga ibang parte ng probinsiya, at sa kasalukuyan ang paghawak niya sa Department of Languages and Humanities for Instruction and Research.

Ang mga kasama ni Unciano na paparangalan ng KWF ay sina Janette Calimag ng Kalinga State University, Reggie Cruz ng Angeles City Senior High School, Demetrio B Bautista ng Alongilan Senior High School sa Rehiyon IV-A, Emannuel Gonzales ng Far Eastern University, Christine Joy Aguila ng Philippine Science High School main campus, Jayfel Larido Balingasa ng Makati Science High School, Maria Fe Hicana ng Technological University of the Philippines Taguig Campus, Julie Gay B Quidato ng West Visayas State University, at Shandra C Gonsang ng University of Southern Mindanao.

Ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino

Ayon sa KWF, ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay nito sa mga pilî at karapat-dapat na guro na ginagamit ang Filipino bilang midyum ng pagtuturo.

Alinsunod sa layunin ng KWF na manghikayat at magpalaganap ng wikang Filipino sa pamamagitan ng mga insentibo, mga grant, at mga gawad, hinahangad ng tanggapan na makilala at maipagparangalan ang mga natatanging guro sa Filipino na nagpamalas ng angking husay, talino, at dedikasyon sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at kultura sa kanilang komunidad.

Guro ang pundasyon ng sibilisasyon, ayon pa rin sa KWF, at sa ganitong pananaw isinilang ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na kumikilala sa mga natatanging guro na pawang nakapag-ambag sa pagpapalaganap ng matalino at malikhaing gamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina, saanmang rehiyon sila nagmula, at nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana ng bansa.

Kinikilala rin nito ang mga pambihirang gawain ng guro, sa mga anyong gaya ng akademikong ugnayan, saliksik, at pagpapalaganap ng wika upang mahikayat ang bagong henerasyon ng kabataan na kasangkapanin ang Filipino at iba pang wikang katutubo sa mataas na antas at tungo sa ganap na kapakinabangan ng mga mamamayang Filipino. (JND/ICR/Imelda Rivero/PIA1 Ilocos Sur)