Hit and run

NARVACAN, Ilocos Sur – Naireport iti police station ditoy nga ili ti maysa a hit and run a nakainbolbaran ti dua a motorsiklo idi rabii ti Abril 28.

Indeklara ti doktor nga awanen ti biag ni Cristino Cabanting, Jr. y Emfimo, 43, naasawaan, ken residente iti Barangay Cagayungan, ditoy nga ili idi maidanon iti Central District Hospital ditoy met laengen nga ili.

Iti panagimbestiga dagiti polis, agpaabagatan ti Honda Wave motorcycle a minaneho ti biktima idi dinungpar ti maysa a Honda XRM, maris nangisit, addaan numero ti plaka AZ 7008, ti kutit ti luganna a puon ti pannakaikras ti biktima a nagsagrapanna kadagiti grabe a dunor.

Naglibas ti di nabigbig a suspek a nagpaabagatan kalpasan ti insidente.

Nangisayangkat dagiti nagresponde a polis iti pursuit operation ngem saandan a nasarakan pay ti suspek.#