Illegal logging ti puon ti blackout iti Baguio, kabangibangna nga ili

LA TRINIDAD, Benguet – Illegal a panagpukan iti kayo ti nakaigapuan ti panagawan ti silaw ditoy siudad ken kabangibangna nga ili, daytoy ti kinuna ti hepe ti polis ditoy nga ili.

Segun ken ni COP Mario Mayames Jr., maysa a kayo a di naituloy a napukan ti natuang gapu iti napigsa nga angin ket nasalaponna ti linia ti koriente ti National Grid Corporation of the Philippines a nakaigapuan iti lima nga oras a blackout manipud 3:30 ti malem agingga iti 8:30 ti rabii ti Abril 4 iti La Trinidad, Sablan, Tuba ken daytoy a siudad.

Kinuna ti hepe a saan nga aramid dagiti saboteurs ti blackout ken saan daytoy a naigagara.#