Illegal logs, nakumpiskar

SAN JUAN, Ilocos Sur – Nakaawat ti PNP Hotline iti tawag iti selpon idi 9:30 ti rabii ti April 4, 2018 manipud ken ni SPO3 Lyndon Sarmiento maipapan iti maysa nga Isuzu Elf, addaan plaka DSN 395, ken nagkarga iti nadumaduma ti kaatiddogna a tabla ken agdaldaliasat nga agpalaud nga agturong sadiay Brgy. Camanggaan, San Juan, Ilocos Sur.

Kinamat dagiti nagresponde a kameng ti San Juan Police ti lugan ket nasalawda daytoy sadiay asideg ti Brgy. Resurreccion, San Juan, Ilocos Sur. Nairehistro iti nagan ni Ernesto L. Calindas, taga Bagani Gabor, Candon, Ilocos Sur, ti Isuzu Elf a minaneho ni Jerome Atayan y Villaspir, 31, awanan asawa, residente iti Brgy. Nagsupotan, Sto. Domingo, kaduana da Emerito Corpuz y Rimarim, 52, naasawaan, mannalon, residente ti Brgy. Cabanglutan, agpada a taga San Juan, Ilocos Sur.

Segun iti pakauna nga imbestigasion nagkarga ti lugan iti nadumaduma ti kaatiddogna a mahogany logs nga awanan permit a mapukan ken maibiahe. Mapapati a napukan dagiti kaykayo iti kabanbantayan iti Brgy. Barbar, San Juan, Ilocos Sur, ken kukua dagitoy ni Fausto J. Sarmiento, residente iti dayta a lugar. Naipan ti lugan ken tarikayo iti San Juan PS para iti umiso nga inbestigasion, dokumentasion ken disposision.