Ilocos Sur choir tilt, maangay

VIGAN, Ilocos Sur- Angayen ti gobierno probinsial ti Ilocos Sur Choir competition a pagsasalipan dagiti pagadalan, LGUs ken NGOs inton Disiembre 21.

Dua a kategoria ti pagsasalipan: Category I, para kadagiti pagadalan iti private ken public elementary ken high schools ken ti Category II, para kadagiti kolehio, LGUs ken NGOs.

Masapul a saan a nakurkurang ngem 20 ken saan a nasursurok ngem 30 a members ti mangbukel iti choir.

Dagiti gunggona: 1st prize- P30,000, 2nd- P20,000,3rd- P10,000 ken consolation prize- P5,000.#