Kahalagahan ng Pagpaplano ng Pamilya

Mahalaga ang pagpaplano ng pamilya para sa kalusugan ng mag-ina. Kaya dapat nating alamin ang mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya.

Ang ekslusibong pagpapasuso o pagbi-bigay ng gatas ng ina lamang sa unang 6 na buwan ng sanggol ay nakatutulong sa iyo at iyong sanggol.

Kung ikaw ay eksklusibong nagpapasuso, maiiwasan lamang ang muling pagbubuntis kung:

1. Eksklusibo ang pagpapasuso sa araw at gabi

2. Ang sanggol ay wala pang 6 na buwan

3. Hindi pa bumalik ang menstruation o buwanang dalaw

Mahalagang humingi ng payo sa pinaka-malapit na klinik tungkol sa mga makabagong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya at kung kailan at paano gagamitin ang mga ito.

Source: NNC-PGN IYCF Card

NumeroUnoSaNutrisyon