KALESA ITI VIGAN HERITAGE VILLAGE

KALESA ITI VIGAN HERITAGE VILLAGE. Maragragsakan dagiti kutsero ta manipud idi napili ti Vigan a maysa kadagiti pito a pagsiddaawan a siudad iti lubong, nagtriple ti matgedanda iti agmalem gapu kaburnok dagiti pasaheroda a turista. Nagbalin ti kalesa a paborito a pagluganan dagiti turista iti panagpasiarda iti Vigan City. (Tawid News)