Kalsada, naluktan

VIGAN CITY – Naluktan ti kalsada ti Barangay Salindeg a sumalpot iti Barangay Pong-ol ditoy siudad idi Disiembre 3.

Mismo a ni Gov. Luis ‘Chavit” Singson, kaduana da Vigan City Councilor Constante Benzon, Barangay Captain Glenda Benzon ken inimatangan dagiti agindeg ti nadakamat a barangay ti pannakalukat ti nasao a barangay road.

Segun ken ni Barangay Captain Benzon, umabot ti nasao a proyekto iti maysa a kilometro ket napunduan babaen ti RA 7171 congressional share ni Cong. Ronald Singson.

Naikanayon metten a nabendisionan iti daytoy nga aldaw ti napasimpa a kapilia ti barangay.#