Kampeon iti boksing, pimmasiar iti Vigan

VIGAN CITY – Dinayaw ti kampeon iti superflyweight division ti World Boxing Association ti kinapintas ti Vigan ken ti nabara a panangsarabo kenkuana dagiti agindeg bayat ti ibibisitana ditoy a siudad idi Oktubre 14.

Vigan is a beautiful place,” kinuna ni Superflyweightight Boxing Champion Nonito Donaire idi dumap-aw iti city hall ditoy siudad.

Linawlaw ni Donaire ti Vigan babaen ti maysa a motorcade a kaduana ni Deputy National Security Adviser Luis “Chavit” Singson ken Mayor Eva Marie S. Medina.

Kinuna ni Donaire a nakasaganan a makiboksing uray asino ti kasangona iti ring.#