KBP-Ilocos Sur Broadcast Treeing 2011, naisayangkat

CABUGAO, Ilocos Sur – Nasurok sangaribu a seedlings ti kayo a pakairamanan ti narra ken mahogany, ken dagiti fruit trees kas iti makopa, mangga, langka ken dadduma pay nga agbunga a kayo ti inmula dagiti kameng ti broadcast media idi Oktubre 17 ditoy nga ili.

Nakipagmula met dagiti kameng ti militar, LGU ti Cabugao, PNP, NGOs ken DENR iti daytoy a gannuat babaen ti initiatibo ti KBP-Ilocos Sur Broadcast Treeing 2011.

Naisanud daytoy simultaneous KBP Broadcast Treeing a naangay koma idi Oktubre 1 ngem dinuprak met ti Bagyo Pedring ti Amianan a Luzon a pakairamanan ti Ilocos Sur.#