Tawid News Magazine

Laboratory services ti MHO ti Sta. Domingo, mabayadanen

STO. DOMINGO, Ilocos Sur –
Mayimplementaren ditoy nga ili ti Ordinance No. 8, series of 2008
kalpasan ti panangaprobar ti sangguniang panlalawigan.Sagudayen ti nasao nga ordinansa
ti pannakaipakat ken pannakakolekta iti bayad kadagiti laboratory
services nga ipaay ti municipal health office ti Sto. Domingo, Ilocos
Sur.

Maaramat ti makolekta a bayad para
iti pannakapasayaat ti serbisio iti salun-at iti daytoy nga ili.

Ni
Konsehal Mark Denver Alvarado, chair ti committee on health, ti
nangesponsor iti nasao nga ordinansa.#

Exit mobile version