Lakay, nalmes bayat panagkalapna

BANTAY, Ilocos Sur – Maysa a lakay ti nalmes bayat ti panagkalapna iti karayan ti Barangay Taguiporo ditoy itay lawasna.

Nainaganan ti biktima a ni Eliseo Cabico, 55, naasawaan, residente iti Barangay Raois, Vigan City.

Segun iti report, napan nagsigay ni Cabico a kaduana ni Larry Rosario ket idi addada iti katengngaan ti karayan, nadlaw ni Rosario nga awan ti lakay a kaduana.

Nagpaarayat ni Rosario iti polis ditoy ken iti BFP Vigan City ket nasarakanda nga awanen ti puot ti lakay.

Naitaray ti biktima iti Gabriela Silang General Hospital nge naideklara a natayen idi maisangpet iti ospital. (Nemia Icari)