Lakay, pinaturonganna’t paltog ti maysa a balasang

NARVACAN, Ilocos Sur – Tiniliw dagiti polis ti maysa a lakay kalpasan a paturonganna ti paltog ti maysa a balasang nga awanan gapuanan idi rabii ti Nobiembre 1, 2018. Napasamak ti insidente iti Brgy Quinarayan, Narvacan, Ilocos Sur.

Manipud iti report ti PNP, nakainom ni Manuel Barrientos y Quicho, 66, awanan asawa, ken residente ti dayta a barangay. Adda iggem a homemade gauge 12 pistol ti suspek iti dayta a rabii a nakainom.

Nairana a limmabas ti biktima a ni Rochelle Cabusao, 19, awanan asawa, ken dagiti kaduana a da Janice Cristal, 39, naasawaan; John Paul Cabusao, 25, naasawaan; ken Rosemarie Cabusao, 20, awanan asawa, agpapada a residente iti dayta met laeng a barangay, idi bigla lattan nga impaturong ti lakay ti iggemna a paltog ken ni Rochelle. Kinalbit pay ti lakay ti gatilyo ti paltog ngem saan a pimmutok.

Insurender met laeng ti suspek ti iggemna a paltog kalpasan ti insidente. Addan ti suspek iti ikot ti Narvacan MPS, karamam ti naaramat a paltog. (Tawid News Team)