Lalaki a nagikut iti paltog, nakasuan

NARVACAN, Ilocos Sur – Napilaan iti panagsalungasing iti RA 8294 ti maysa a barangay captain gapu iti pannakakumpiska ti maysa a paltog iti ikutna iti Barangay San Jose ditoy nga ili idi sardam ti Septiembre 19.

Nupay kasta, nawayawayaan met laeng ni Roger de Gracia y Domalanta, 35, naasawaan, barangay captain ti Cadacad, Burgos, Ilocos Sur kalpasan ti panagpiansana iti P80,000 kas intuding ni Judge Sixto Diompoc ti Regional Trial Court Branch 72 ditoy nga ili.

Nakumpiska iti ikut ni de Gracia ti cal .45 nga addaan iti magasin a nagkarga iti pito a bala iti maysa a natayan iti Barangay San Jose ditoy nga ili idi pasado alas dies ti rabii ti Septiembre 19.

Inkuyog dagiti polis ni de Gracia iti police station idi awan ti maipakita daytoy a dokumento nga agikut iti armas.#