Lalaki a nangpalek iti paltog iti barangay official, nakasuan

VIGAN CITY – Nakasuan ti maysa a lalaki a nakapaltog ken nangpalek iti maysa opisial ti barangay sadiay Barangay Laslasong idi rabii ti Marso 17.

Nakasuan ni Godofredo Alejo Calibuso, residente iti Barangay Butir,  iti direct assault ken attempted homicide iti provincial prosecutor’s office gapu iti mapapati a panangpaltogna iti  panangpalekna ken ni Laslasong Barangay Captain Gerry Castro ken panangpaltogna ken ni Garlan de Fiesta.

Nagramut ti kaso iti mapapati a panangkabil ti suspek iti dua a barangay tanod idi agarup 9:30 ti rabii ti nadakamat a petsa.

Nagresponde ni Castro ken ni de Fiesta ngem ad-adda a nagpudot ti suspek ket mapapati a pinalekna iti putan ti cal. 45 ti rupa ti barangay captain. Pinaltogan pay ti suspek ni de Fiesta idi naganawa a nagsagrapan daytoy iti sugat iti dakulapna.

Saan a narekobre ti paltog ngem maysa a kapsula ti nasarakan dagiti inbestigador iti nakapasamakan ti pammaltog.

Temporario a nawayawayaan ti suspek kalpasan a nagpiansa iti P32,000.00.#