Lalaki, kinabil ti dua a baro

SALCEDO, Ilocos Sur – Napan la pimmasiar iti yan ti kasinsinna, kinabil metten ti dua a baro a barangay tanod pay met ngarud diay maysa.

Naipaagas iti Medicare Community Hospital, Salcedo ni Reynaldo B. Galangco, 47, naasawaan, residente iti Sitio Masilag, Barangay Calangcuasan, ditoy nga ili.

Nabigbig met dagiti nangkabil kenkuana a da Daniel Rentigrado, 30, baro, ken ni Romeo Viloria, 25, baro, barangay tanod, kalugaran met laeng ti biktima.

Segun iti report, napan nagpasiar ni Galangco iti balay ni Reynaldo a kasinsinna idi kellaat lattan a kinabil dagiti dua nga awan ti masnop a reason.

Inanawa ni Christian Sumbad a nairana nga adda iti dayta a lugar dagiti dua ngem nagdardarasen a pimmanaw dagiti dua.#