Lalaki, kinettelna ti biagna

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Nasukalan a nagbekkel ti maysa a baro  iti uneg ti kuartona sadiay Sitio Camiring, Brgy. Camiring, Brgy. Dacutan, ditoy nga ili idi malem ti Mayo 6.

Mismo a ni Gregoria Tabuloc y Tadena, 63, naasawaan, ken residente iti nadakamat a lugar, ti nakasukal iti panagbekkel ti anakna a ni Ronaldo Tabuloc y Tadena, 36, drayber, iti uneg ti kuartona idi agarup 3:00 ti malem ti Mayo 6.

Nagbekkel ni Tabuloc babaen iti electric wire a naigalut iti steel bar.

Intaray dagiti kaarrubana ni Tabuloc iti Magsingal District Hospital ngem indeklara ti doktor a nangtaming kenkuana a dead on arrival.

Awan ti dinakamat ti report a puon ti nagbekkelan ti biktima.#