Lalaki, naaresto iti buy-bust operation

VIGAN CITY – Maysa a lalaki ti inaresto dagiti polis iti buy-bust operation nga insayangkatda iti likudan ti maysa a pagadalan ditoy siudad itay nabiit.

Tiniliw dagiti polis ni Jay Seguban de la Cruz, 30, temporario nga agnaed iti Bantay, Ilocos Sur kalpasan a nakumpiska iti ikutna ti dua a plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu bayat ti buy-bust operation nga insayangkat dagitoy iti asideg ti ruangan iti likudan ti maysa a pagadalan ditoy siudad.

Naala pay iti ikut ni de la Cruz ti dua a P500 a mapapati a marked money iti buy-bust operation nga insayangkat ti polis Vigan ken ti PDEA Ilocos Sur.#