Lalaki, natiliwan iti akto nga agtakaw

 

VIGAN CITY – Maysa a lalaki a nagpammarang a kustomer ti natiliwan nga akto a takawanna ti biktimaenna a puon ti nakabukinganna.

Nabigbig ti suspek a ni Michael Pipo y Evangelista, 36, naasawaan, ken residente iti Zone 1, Bantay, Ilocos Sur. Nainagan met ti biktimaenna koma a ni Corazon Camacho y Fontanilla, 60, naasawaan, akinkukua iti Camacho Computer Shop a masarakan iti Brgy. III, Vigan City, Ilocos Sur.

Segun iti report, nagpammarang a kustomer ni Pipo ket idi as-asistaran ni Camacho dagiti kustomerna, mapapati a linuktan ti suspek ti drawer ngem naganit-it daytoy ket nakita ni Camacho ni Pipo a nangala iti petakana sa nagtaray.

Nagpaarayat ni Camacho ket kinamat dagiti polis ken BPATs ti suspek agingga iti natiliwda.

Narekobre dagiti polis iti ikut ni Pipo ti petaka ni Camacho ken ti linaon daytoy a P1,170.0 ken maysa a selpon.

Naipamediko legal ti suspek iti Vigan City Health Office sa naipan iti police station para iti umisu a disposision.#