Lalaki, natiliwan iti armas iti Operation Kapkap Bakal

VIGAN CITY- Maysa a lalaki ti natiliwan nga agikut iti kutsilio iti insayangkat dagiti polis nga Operation Kapkap Bakal kadagiti paggiinoman ditoy siudad itay nabiit.

Nakakumpiska dagiti polis iti ikut ni Ferdinand Pacubas, residente iti Bulag East, Bantay, Ilocos Sur, iti maysa a kutsilio bayat ti panaginomna iti Quantas Videoke Bar.

Insayangkat dagiti polis ti nasao nga operasion kadagiti videoke bars gapu kadagiti napasamak a pammagsol ken pammaltog ditoy siudad itay nabiit.#