LIMA TI SAKANA A NUANG

LIMA TI SAKANA A NUANG

LIMA TI SAKANA A NUANG. Nagbalin nga atraksion iti Farmer’s Day bayat ti panagpiesta ti San Vicente, Ilocos Sur idi Abril 23 ti nuang ni Brgy. Capt. Juanita Ragil ti Barangay Lubong gapu ta lima ti sakana. Naikkan iti special award ti nuang iti “Kalabaw Mo, Bihisan Mo” gapu iti naidumaduma a langana. (ladawan:Dante Tacata/teksto:Mancielito S. Tacadena)