Alone yet not alone

May I share a beautiful poem which Fr. Jerry M. Orbos, SVD, shared in his Inquirer column “Moments,” a few years ago, titled “Alone yet not alone,” which fits the feeling I still have, as… Read more »

Ulan-Dagitab

Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo; halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan ang mga pumailanlang na tibok ng puso at hininga na mula sa bunganga ng mga… Read more »

Ti Pagorasan

Ti Pagorasan

Ti pagorasan (Relo) pulos nga awan ipaborito uray asinoka itan iti dangalay ti lubong nakagaw-atka man iti kangatuan nga adal- wenno saan a piman a simrek iti pagadalan napanglawka man wenno baknang, nasanikua- awan ti… Read more »

Love Letter

Love Letters

Come Valentine’s Day, couples the world over will be celebrating the day of love with chocolates, roses, candle-lit dinner and a night together. Yet for the first time in so many years, my mother (Rose)… Read more »

NAGPARIKNA…?

NAGPARIKNA…?

NAGPARIKNA…? Salvador A. Espejo April 14, 1943 – January 2, 2018 ENERO 3, bigat idi napanak nagbayad iti banko iti bill-koriente a nakunsumo nga iggem/tugotko ti paseroxko – photocopy ti dandaniwko, isagsaganak sumaruno a libro… Read more »