LONGGANISA STREET DANCING COMPETITION

LONGGANISA STREET DANCING COMPETITION. Kasla manekin ti maysa a partisipante (ngato) a naipinta iti parupa ti Simbaan ni San Pablo a natiliw ti kamera ti TNM sakbay ti Longganisa Street Dancing Competition a nangitampok iti produkto a longganisa kas paset ti selebrasion ti panagbalin ti Vigan a siudad. (Salvador A. Espejo)