Mahalaga ang complimentary feeding sa pag-iwas ng malnutrisyon

Sa muling pagdiriwang ng bansa ng Nutrition Month sa darating na Hulyo, bigyan natin ng diin ang kahalagahan ng complementary feeding bilang isang stratehiya upang maiwasan ang malnutrisyon sa sanggol at bata. Maraming mga sanggol na may edad anim na buwan pataas ay malnourished dahil hindi sapat ang dami at kalidad ng kanilang mga pagkain, maling pamamaraan sa pagpapakain sa bata, at sa sakit at impeksyon.

Ang complementary feeding ay mahalaga dahil ito ay pagbibigay ng ibang mga pagkain at likido sa mga sanggol simula sa kaniyang ika-anim na kumpletong buwan habang ipinagpapatuloy ang pagpapasuso. Ang angkop na complementary feeding kasama ng patuloy na pagpapasuso ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalagayan ng mga bata at sanggol, at hinahadlangan nito ang pagiging bansot ng mga batang may edad 6 hangang 24 buwan.

Kahit na may patuloy na pagpapasuso, ang mga bata ay nagiging bansot kapag hindi sila makakatanggap ng sapat na dami at kalidad na complementary foods pagkaraan ng anim na buwan.

Ang pagiging malnourished sa unang dalawang taon ng buhay ay mayroong malaking epekto hindi lamang sa isang indibidwal kundi pati na rin sa buong bansa.#