Maika-4 a Tour of Ilocos Sur, maangay

VIGAN CITY – Maangay ti Maikapat a Tour of Ilocos Sur inton Abril 29.

Idi napan a bulan, inparobaran ti sangguniang panlalawigan ti P400,000 a pondo kas kiniddaw ni Bokal Jose Bonuan para iti pannakaangay daytoy pasalip iti bisikleta a nairanta a pangpadur-as iti daytoy nga sports ken panangitag-ay metten kadagiti tourists spots iti probinsia.

Babaen ti maysa a resolusion, nakiddaw ken ni Ilocos Sur First District Congressman Ryan Singson ti panangilatangna iti P400,000.00 ken ni Second District Congressman Eric Owen Singson iti sabali pay a P400,000.00 para iti pannakaisayangkat ti nasao a pasalip ti bisikleta.

Segun ken ni Bonuan, adda metten napatanor ti Tour of Ilocos Sur a nakisalip kadagiti internasional a cycling competition.#