Mailaklako nga illegal a paputok, nakumpiska

CANDON CITY – Nadumaduma ti klaseda a paputok ti kinumpiska dagiti polis iti insayangkatda nga operasion iti igid ti kalsada sadiay Barangay Tablac idi sardam ti Disiembre 24.

Mismo a ni Police Supt. Richmond L. Tadina, hepe ti polis ditoy, ti nangidaulo kadagiti operatiba a nangisayangkat iti operasion maikontra iti mailaklako nga illegal paputok iti siudad, partikular iti abaga ti kalsada nasional iti sanguanan ti Camella Homes, Barangay Tablac.

Kinumpiska dagiti polis dagiti nakadispley a tagilako a paputok a pakairamanan ti sangapulo a bundle ti big size victory lights, 10 bundles ti small size victory lights, 5 bundles ti medium size victory lights, 5 pedaso ti Fountain, 1 box Pop-pop, 2 boxes ti color peal flower, 20 pedaso ti kwitis ken 2 pedaso ti Judas belt.

Nasiputan ti di nabigbig nga akinkukua dagiti sumungad a polis ket naglibas iti saan nga ammo a direksion.

Naipan dagiti nakumpiska nga illegal a paputok iti police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.#