MAKINARIA PARA GRUPO DAGITI MANNALON

MAKINARIA PARA GRUPO DAGITI MANNALON. Suksukimaten ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. dagiti inted ti Department of Agriculture-Region 1 a farm machineries nga agpaay kadagiti lima a farmers’ association a pakaibilangan ti Alina-ay Farmers Association; Aragan FA; Turod FA; Namruangan FA; ken Sagayaden FA. (Retrato ti Cabugao LGU)