Malnutrisyon, target na mapababa sa Rehiyon I

Ang malnutrisyon ay patuloy pa ring problema sa  hinaharap hindi lamang sa Rehiyon Uno, sa Pilipinas kundi pati buong mundo. Ayon sa  resulta ng 8th National Nutrition Survey (NNS) ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST),  bahagyang tumaas ang kalagayang pang-nutrisyon ng mga batang Pilipino na 0-5 taong gulang base sa timbang dito sa Rehiyon Uno mula 20.3 porsiyento noong 2008 at 21.4 porsiyento nitong 2013. Ang pagka-bansot naman ay halos walang pagbabago mula 27.5 porsiyento noong 2008 at 27.4 porsiyento noong 2013. Tumaas ang porsiyento ng mga payat (wasted) mula 6.5 porsiyento noong 2008, na naging 9.8 porsiyento nitong 2013, gayundin ang sobra sa timbang, mula 3.5 porsiyento noong 2008 hanggang 5.4 nitong 2013.

Base sa Operation Timbang Plus (OPT+) na isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan tuwing unang kaapat ng taon, bumaba ang bilang ng mga batang kulang sa timbang mula 4.97 porsiyento noong 2011 hanggang 3.36 porsiyento nitong 2015. Bumaba din ang bilang ng mga batang payat mula 4.14 porsiyento noong 2014 hanggang sa 3.45 porsiyento nitong 2015. Malaki naman ang ibinaba ng bilang ng mga bansot na bata mula 13.16 porsiyento noong 2011 hanggang 9.06 por-siyento nitong 2015. Sa sobrang timbang (overweight) naman bahagyang bumaba mula 1.61 porsiyento ng 2014 at 1.41 porsiyento nitong 2015.

Ang bayan na may pina-kamalaking bilang ng mga batang malnourished ay ang Munisipyo ng Bayambang, Pangasinan na natuklasang 28.87 porsiyento o katumbas ng 4,471 na katao ang bansot, 10.21 porsiyento o 1,243 na bata ang payat at 4.72 por-siyento o 751 naman sa sobrang timbang.

Dahil dito, nagsagawa ng pangunang pagsubaybay sa pangunguna ni Nutrition Program Coordinator Ma. Eileen B. Blanco noong  Enero 8, 2016 sa Bayambang, Pangasinan. Nagkaroon ng pagpupulong sa Municipal Nutrition Action Officer (MNAO) Lourdes P. Pagsolingan, Assistant MNAO Lady Philina B. Duque at Barangay Nutrition Scholar President Roseminda Q. Retuya.

Ayon kay NPC Blanco, tumaas o bumaba man ang porsiyento ng malnutrisyon, ang resulta ng pagsisiyasat ay magandang basehan ng ating gobyerno upang makapag-plano ng mga programa na tutugon sa kalagayang pang-nutrisyon ng ating lugar. Tinalakay dito kung ano ang mga susunod na hakbang para malabanan ang patuloy na pagtaas ng malnutrisyon sa lugar. Nakita rin na kara-mihan sa mga Barangay Nutrition Scholar ay mga bago at hindi pa sapat ang kanilang kaalaman sa pag-kuha ng mga datus o timbang. Napagsang-ayunan na mag-kakaroon ng pagsasanay tungkol sa mga pangunahing gawain ng mga Barangay Nutrition Scholar at isina-gawa ito noong Enero 29, 2016 na dinaluhan ng mahigit limampu na Barangay Nutrition Scholar. Ipinaabot ang kaalaman sa kahalagahan ng tamang pagkuha ng tim-bang, tangkad, pagbilang ng edad, pagsuri ng kalagayan ng nutrisyon ng mga bata at pagpunan sa mga ibat-ibang pormas.

Sa kasalukuyan, target ng rehiyon uno na mapababa ang mga kaso ng malnutrisyon at patuloy na pinagtutuunan ito ng pansin. Hinihimok lahat ang lokal na gobyerno, pribadong sektor at lahat ng lipunan na makiisa sa pag-sugpo ng malnutrisyon. (Mula sa report ni GJN)