Mannalon, napan nakiminatay nga armado

NARVACAN, Ilocos Sur – Malalaki ti panangipagarup daytoy a mannalon iti bagina ta napan a nakaiggem iti paltog iti maysa a natayan sadiay Zone V, Paratong ditoy nga ili iti rabii ti Pebrero 25.

Resulta, inaresto dagiti polis ni Edward Lazo y Gamas, 34, balo, ken residente iti nadakamat a barangay kalpasan nga inreport dagiti lumugar a napan iti natayan, partikular iti balay ni Magdaleno Esteban iti Barangay Sulvec, Narvacan a nakaiggem iti cal. 45 pistol Armscor a naibalay iti nangisit a holster ken addaan magasin a nagkarga iti dua a bala.

Inreport dagiti adda iti natayan ni Lazo kadagiti barangay officials ket inarestoda daytoy sada impan iti police station agraman iti paltogna para iti umisu a disposision.#