Mannalon, natupakan ragragadienna a kayo

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Natupakan ti maysa a mannalon bayat ti panangragadina iti maysa a kayo a puon ti nakatayanna sadiay Barangay Barbarit, ditoy nga ili idi malem ti Abril 25.

Nainaganan ti biktima a maysa nga Isidro Unciano y Tamayo, 47, ken residente met laeng iti nadakamat a barangay.

Segun iti report a naggapu iti police station ditoy, ragragadien ni Unciano babaen iti chain saw ti kayo a mahogany idi natupakan a nagsagabaanna kadagiti dunor iti nadumaduma a paset ti bagina.

Immuna a naitaray ni Unciano iti Magsingal District Hospital, sa naiyalis iti Gabriela Silang General Hospital iti Tamag, Vigan City, ngem impakdaar ti doktor a nangtaming kenkuana a natayen.#