Mapapaaray ka ng mga Sugat (Huling Bahagi)

NAILARAWAN sa dula ang mga nagkukunwaring totoong Katipunan na anak ng bayan at mga Makabebe na taksil ng bayan. Kaya tuloy, hindi malaman ni Lucas kung sino ang mga tunay at hindi nagmamahal sa bayan. A, nagkakamot ng di naman makating tuktok si Lucas.

Sa panahong ito, tayong taumbayan ang Lucas sa dulang ito, nalilito at di malaman kung sino ang tunay na bayani at taksil ng bayan.

Ang dapat sana ay kung ano ang maibibigay natin sa bayan, hindi kung ano ang makukuha natin sa kanya. Kanino at sino nga ba ang mga nagbibigay sa bayan? At kanino nga ba at sinu-sino silang nakikinabang sa bayan?

Ang patriotismong hilaw ay laganap na sakit ng lipunan. Umaagos ang dugo mula sa mga ugat ni Inang Bayan.

SA KUKO NG KOLONISASYON.

Masasalamin din sa dulang ito ni Reyes na sa pagsakop ng mga dayuhan sa bayan, hindi lamang ito ang inalipusta kundi pati na rin ang puso, kaisipan at kaluluwa ng mga mamamayan.

Nakakatawang nakakainis. Nakakatawang walang sugat, ngunit ang sugat ng kolonisasyon ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. Umaagos ang dugo mula sa mga ugat ng lahi.

Hindi lamang kaisipan at pag-iisip kundi istilo ng pamumuhay ang sugat natin. Sa buong Asya, ang dilang Pilipino ang pinakagrabeng sinugatan ng kolonisasyon. Durog-durog na ang mga etnikong dila. Ang iba ay patay na.

Ang bunga ng kolonisasyon ay isang bulok na kamatis sa isang bayong. Kung patuloy na pababayaan natin at pagtatawanan lamang, darating din ang araw na bulok na lahat ang mga kamatis.

KONKLUSYON

Hindi humiwalay sa punto ng romantisismo3 ang dula. Ito ay nalulugmok sa mga sumusunod:

1) Pangunguna ng tungkol sa pag-ibig – sa dula, nangunguna ang tungkol sa pag-ibig nina Julia at Tenyong; masasalamin pa nga ang impluwensya ni William Shakespeare mula sa kanyang dulang Romeo and Juliet. Hindi ba mas gusto pang magpakamatay si Julia (Juliet din, di ba?) kaysa mapangasawa si Miguel?

2) Pagsasalaysay ng walang katiyakang balangkas – dahil ang layunin ng dulang itoy a bigyan ng kasiyahan ang mga nanonood

3) Pagiging sobrang sentimental – sentimental si Julia at Temyong, ang taumbayan, ang mga bilanggo lalo na ang ama ni Julia

4) Puno ng pagpapakasakit at pagmamartir – ang ama ni Julia at mga kasama nitong bilanggo, ang ina ni Julia, ang mga Katipunero

5) Pagbabalik sa kaayusan o pagpapanatili ng kaayusan; decorum – ang redeeming quality ng bawat sinulat

5) Pagiging didaktiko o mapangaral – pagpapaalala ng mga valyus ng buhay ngunit kadalasan ay di naman nasusunod.

6) Pagtakas sa katotohanan o “eskapismo” – upang hindi maramdaman ang kirot at hapdi ng mga sugat, kailangan ang tumawa. Sige, tumawa ka lang kung gusto mo. Humagikgik ka. Siguradohin mo lamang na ang inyong tinatawanan ay hindi ang iyong sarili.

7) Katolisismong bulag o panatisismo – Uhumn, ang irony sa dula. Magtatakip ka na lamang ng ilong dahil sa gabundok-bundok na basura at amoy-asupre. Hindi lahat ng nagsasabi ng isa at dalawa ang nagbibilang.

8) Patriotismong pilit – sa oras ng kagipitan, nasa USA at The Netherlands ba ang tunay na makabayan? The Filipino is worth dying for,4 ngunit tila mas mahalaga yung limang daang piso kung saan nakasulat ito.

9) Kung anu-ano pang katangiang mailusyon lamang – hindi tayo nabubuhay sa ilusyon lamang kundi sa kanin at ulam.

Makikita lahat ang mga ito sa dulang “ Walang Sugat”  ni Severino Reyes, ngunit umaagos pala ang dugo ng lahi sa dami ng sugat. Mas masakit, mas makirot, mas mahapding mga sugat, dahil hindi ito pisikal na sugat kundi sugat-tatak ng bawat Pilipino. #

TALASANGGUNIAN:

3)Romantisismo , Estilong Pilipino Itinatak sa Nobelang Tagalog , ni Ruby Gamboa-Alcantara, http://www.panitikan.com.ph/criticism/romantisismo.htm (lektiur sa De La Salle University)

        4) Ayon kay Benigno “Ninoy” Aquino