Marihuana, nasukalan iti ikut ti estudiante

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Tea bag a naglaon iti bulong ti marihuana ti nasukalan iti ikut ti maysa nga estudiante bayat ti panagkapkap dagiti CAT officers idi malem ti Septiembre 23.

Nasamsam iti ikut ni Andres (parbo a nagan ta menor de edad), 14, Grade 8 student iti Magsingal National High School, ti nasao a tea bag transparent sachet a naglaon iti mapapati a droga.

Nangipakat dagiti CAT officers babaen ti superbision ti maestroda iti Operation Kapkap kalpasan nga adda dimmanon kadakuada nga impormasion nga adda tugot dagiti sumagmamano nga estudiante a selpon ken gadgets nga iparparit ti pagadalan a maitugot.

Ngem maysa ketdin a tea bag transparent sachet a nagkarga iti mapapati a marihuana leaves ti nakumpiska manipud iti suspek a menor de edad.

Naipaima ti suspek agraman ti tea bag iti police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.#