Mass weddding, naangay

NARVACAN, Ilocos Sur – Limapulo a pares ti naglantip ti pusoda iti mass wedding a naangay ditoy itay Septiembre 26.

Inesponsoran ti lokal a gobierno ditoy ken ti St. Lucy Parish, daytoy ti maikatlon a tawen a pannakaangay ti mass wedding.

Awan ti nabusbos dagiti nagkasar iti simbaan ken iti reception a naangay iti Narvacan National High School gymnasium.

Adda pay regalo dagiti nagkasar babaen ti kurtesia ni Dip. Eric Singson.#