MASS WEDDING 2017

MASS WEDDING 2017. Nagpaay a ninong ken ninang dagiti agdama ken dati nga opisial ti Vigan City iti mass wedding para kadagiti nabayagen a nagtipon ngem di pay nagkasar nga agassawa iti siudad a naangay idi Disiembre 14, 2017 babaen ti pannakikammayyet ti Parokia ti Vigan ken Balikatan sa Vigan. Manipud iti kanawan: Mayor Juan Carlo S. Medina, ti kaingungotna a ni Sheila Medina, dati a Mayor Ferdie Medina, dati a Mayor Eva Marie S. Medina ken ni Bise Mayor Lourdes DG Baquiran. (Retrato ti Vigan City Council)