Mass wedding esponsoran ti Siudad ti Vigan

VIGAN CITY – Maangay ti mass wedding para kadagiti di pay nagkasar ngem agdendennan inton Peb. 28 ditoy.

Maysa daytoy a nagtipon a programa ti gobierno ditoy, ti Balikatan sa Vigan, ken St. Paul Parish.

Immuna a naisayangkat ti mass wedding itay napan a tawen a mismo a da Mayor Ferdinand C. Medina ken ni dati a Mayor Eva S. Medina ti nanganak kadagiti nagkasar.