Mass wedding naangay iti Vigan City

VIGAN CITY – Inesponsoran ti gobierno ti siudad ditoy ti maysa a mass wedding kas sagutna kadagiti agdendennan a residente ditoy ngem saan pay a nagkasar iti simbaan.

Agdagup iti 125 a pares ti nagkallaysa iti katedral ni San Pablo idi Disiembre 29 babaen ti panangesponsor da Mayor Eva Marie S. Medina ken dagiti city officials kas sagutda kadagitoy iti pannakarambak ti Paskua ken Baro a Tawen.

Ti pay gobierno ti siudad ti naggasto para iti reception ken regalo kadagiti nagkasar.

Tinawen daytoy a proyekto ti city government.#