MASS WEDDING RECEPTION

MASS WEDDING RECEPTION. Insagutan ti gobierno ti siudad nga indauluan ni Vigan City Mayor Eva Marie S. Medina dagiti kakaskasar iti pangngaldaw, agraman iti regaloda ken wedding cake iti reception iti Vigan City Gymnasium kalpasan ti mass wedding a naangay iti St. Paul Cathedral idi Disiembre 1. (Salvador A. Espejo)