Mentally retarded a dinungpar ti minibus, natay

SAN JUAN, Ilocos Sur – Dead on the spot ti maysa a lalaki idi dinungpar ti maysa a minibus iti national highway iti sanguanan ti tiendaan iti Barangay Bannuar ditoy nga ili idi agsapa ti Hunio 30.

Awanen ti biag ti saan a nabigbig a lalaki idi maidanon iti Sinait District Hospital.

Nainaganan ti drayber ti Tajardon Tours a nangdungpar iti biktima a ni Franklin Tajardon y Baclig, 25, baro, ken residente iti Barangay Carusipan, Cabugao.

Segun iti report, nagballasiw ti lalaki iti national highway ket aksidente a nadungpar ti minibus.

Boluntario a simmuko ti drayber iti police station ditoy.

Mapapati nga adda kurkurang ti panunot ti biktima.#