Mobile passport service, naisanud

VIGAN CITY – Naisanud ti pannakaisayangkat ti mobile passport services gapu iti panangduprak ni Typhoon Pepeng ditoy Ilocos Sur, impakaammo ti gobierno probinsial ditoy.

Naisanud ti mobile passporting inton Nobiembre 14 kalpasan a kinansela ti Department of Foreign Affairs ti naituding a panagpasaporte iti Cabugao, Ilocos Sur idi Oktubre 3 gapu iti saan a nasayaat a tiempona.

Pagbuligan ti gobierno probinsial ken ti municipal government ti Cabugao daytoy a gannuat.#