Mobile passporting services, maipaay

VIGAN CITY – Maangay ti mobile passporting para kadagiti agnaed iti probinsia ti Ilocos Sur ditoy Vigan City babaen ti initiatibo ti gobierno probinsial.

Segun ken ni Ryan Astom, ProvincialĀ  Tourism Officer, maisayangkat ti pre-application inton Mayo 13 and 14 iti provincial capitol hall ken Mayo 15 ken 16 iti Candon City no sadino nga ipasa dagiti aplikante dagiti requirements para iti panagpasaporte.

Maserbian kadagitoy nga aldaw dagiti agaplikar iti baro a passport, dagiti nagpaso wenno napukaw ti pasaporteda.

Kakayammet ti gobierno probinsial iti mobile passporting ti Department of Foreign Affairs, San Fernando City, La Union.

Maprosento ti aplikasion dagiti maikkan iti appointment sadiay San Fernando City inton Hunio 23.

Kinuna ni Astom a tulong daytoy ti gobierno probinsial tapno saan a magastaran unay dagiti aplikante iti panagaplikarda iti pasaporte.#