Motorista, naikras gapu bimmallasiw nga aso

SALCEDO, Ilocos Sur – Bimmallasiw nga aso ti nakagapu iti pannakaikras daytoy biktima sadiay Sitio Victory, Barangay Calangcuasan, ditoy nga ili idiĀ  sardam ti Mayo 17.

Nagsagrap iti dunor ni Jeric Bautista y Caburnay, 20, awanan asawa, ken residente iti Barangay Dinaratan ket naitaray iti Ilocos Sur District Hospital-Salcedo.

Iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, agdaldaliasat nga agpalaud ni Bautista ket iti nadakamat a lugar, maysa nga aso ti bimmallasiw iti kalsada a puon ti nakapukawanna iti kontrolna iti manibela a nakaigapuan ti panaguyas ti motorsiklo.

Naimbag ta nagsagrap laeng ni Bautista kadagiti garadgad iti nadumaduma a paset ti bagina.

Nagaradgadan met ti motorsiklona ken nadadael ti makannigid a foot rest, makannawan a side mirror, ken gear shift pedal ti lugan.#