Motorista nga addaan wangwang ti luganna, natiliw

CANDON, Ilocos Sur – Maysa a motorista ti natiliw iti checkpoint nga adda naikabit a wangwang iti RUSI motorcyclena idi agsapa ti Agosto 24 iti Barangay Bagani Campo ditoy siudad.

Naipan ni Wishel Barzabal y Resurreccion, 19, baro, residente iti Barangay San Isidro, ditoy siudad, agraman ti motorsiklona para iti umisu a disposision kalpasan a naduktalan dagiti polis nga adda nakakabit a wangwang iti luganna.

Adda pammilin ti high command ti kapolisan iti pannakatiliw dagiti motorista nga adda naikabit a wangwang iti luganda, kas panagtungpal iti pammilin ni Pres. Benigno Aquino III.#