Motorista, tinarayan ti nakasapgid kenkuana

CANDON CITY – Imbes nga arayatenna ti nasapgidna, tinarayan ti maysa a motorista ti biktimana

Napasamak ti aksidente iti Barangay Bagani Campo ditoy siudad.

Naammuan iti inbestigasion ti polis nga idi mapasamak ti aksidente, agturturong iti amianan a direksion ni Cesar Biala, 28, residente iti Barangay Paras, a nakalugan iti motorsiklona nga addaan plaka AK-4248 ket sumarsaruno kenkuana ti Honda TMX a maris nalabassit a nagluganan ti suspek.

Mapapati a nag-obertek ti suspek ket nasapgidna ti lugan ti biktima a nakatuangan ti lugan daytoy ken nakadundunoranna.

Ngem imbes nga umarayat, nagpakaskas ketdi ti suspetsa nga immadayo.#