Motorsiklo, natakaw bayat panagkalap ti akinkukua

NARVACAN, Ilocos Sur – Tinakaw ti di pay nabigbig a mannanakaw ti motorsiklo ti maysa a mangngalap nga imbatina iti igid ti kalsada sadiay Barangay Sulvec sa napan nagkalap idi Mayo 13.

Iti pannakaisurat daytoy, di pay nasarakan ti Honda Wave a motorsiklo ni Cerbando Ramos, 36, residente iti Barangay Lungog ditoy nga ili.

Segun iti report, nagluganan ni Ramos ti motorsiklo ket imbatina iti igid ti kalsada iti Barangay Sulvec sa napan nagkalap iti katangriban.

Idi nagsubli ti biktima sakbay ti tengnga ti aldaw, awanen ti motorsiklona iti nangiparkinganna.

Nairaman pay a napukaw ti kuartana a P6,000.00 nga inkabilna iti compartment ti luganna.

Mapapati a nalipatan ti biktima a tinulbekan ti luganna sakbay a pinanawanna.#