Motorsiklo, natakaw iti abay ti simbaan

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Maysa a motorsiklo ti intaray dagiti mannibrong idi agsapa ti Oktubre 24, 2010 bayat ti pannakimisa ti akinkukua ken ti pamiliana iti Sta. Lucia parish church ditoy nga ili.

Nagpulong ni Richard Halunajan, 29, naasawaan, residente iti Barangay Palali Sur ditoy nga ili a natakaw ti motorsiklona a Honda TMX, nangisit, addaan plaka 5806-ZD.

Segun iti biktima, imparkingna ti luganna iti dayaen a paset ti simbaan sada napan nakimisa a sangapamilia.

Naduktalan laengen ti biktima nga awanen ti motorsiklona idi aggawidda koman kalpasan ti misa.

Madama ti panagpalutpot ti polis mainaig iti panagtakaw.#