Nabongbong nga ikan, nakumpiska iti tindera

PASUQUIN, Ilocos Norte – Nakakumpiska dagiti polis iti nabungbongan nga ikan iti ikut ti maysa a fish vendor iti igid ti baybay a sakup ti Barangay Caruan ditoy nga ili idi Enero 23.

Dagus a nagresponde dagiti polis idi makaawatda iti impormasion ti naisayangkat a panagbungbong iti kabaybayan a sakup ti nasao a barangay ket nakakumpiskada ken ni Maria de Acis ti sumurok-kumurang maysa a kilo a dilis a nabungbongan.

Ni laeng de Acis ti natiliw ta dagdagus a nagtataray dagiti sabali pay a di nainaganan a kumprador idi sumangpet dagiti polis.

Intudo ni de Acis dagiti agkabsat a Lorenzo ken Ferdinand Ragonja, residente iti nadakamat a barangay, a nanggatanganna kadagiti lames.#